Şirket Profili

     İnsanoğlu binlerce yıldır süren yolculuğu boyunca bilinçsizce tükettiği doğal kaynakların artık yarınımızı tehdit edecek noktaya geldiğini ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda fark edebilmiştir.

    Yeryüzündeki tüm enerji şekillerinin ana ham maddesi güneştir. Suyun dünyadaki döngüsü, besin zincirinin ilk halkaları olan bitkilerdeki fotosentez, fosil yakıtların oluşumu için gerekli fiziksel şartların oluşumu güneşsiz düşünülemez.

    Mistral, bu noktadan hareketle sürdürülebilir gelişimin yine sürdürülebilir enerji kaynakları ile mümkün olabileceği ilkesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının hayatımızdaki paydasını artırmak amacı ile kuruldu.

Amaç

    Mistral, bir enerji çözümleri firması olarak taşıdığı “her zaman, her yerde, kesintisiz enerji” sağlama sorumluluğunu başta rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yerine getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon

    Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunan, dünya çapında bir kimlik oluşturmak. 

Tarihçe

    Mistral 2014 senesinde bir proje ve danışmanlık firması olarak ticari hayatına başladı. Türkiye’de yeni gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektöründe en büyük markalardan olma hedefini, bundan sonra yapacağı Ar-Ge, üretim ve know-how transfer yatırımlarıyla pekiştirecektir.